Projektarbejde 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder problembaseret projektarbejde med tilhørende aktiviteter. Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre på et fagligt højt niveau at tilrette og gennemføre et problembaseret projektarbejde på en selvvalgt problemstilling indenfor den studerendes specialiseringsmodul på semestret. Hensigten er derfor at sammenknytte viden og færdigheder opnået gennem specialiseringsmodulerne med undersøgelse af et realt problem. Projektarbejdet skal således ses i tæt sammenhæng med semestrets specialiseringsmodul, og læringsmålene skal følgelig forstås og implementeres i dette lys.

Læringsmål

Viden

  • om et eller flere felter fra specialiseringsmodulerne af detaljeret og konkret karakter og på højt niveau

 

Færdigheder

  • I på højt niveau og i samarbejde med andre til at afgrænse problemer der kan anses for relevante og samtidigt mulige at undersøge på relevant niveau og i hensigtsmæssigform.
  • I på højt niveau at udvælge metoder af relevans for problemet og formidling af undersøgelsens resultat.
  • I på højt niveau at tilrettelægge og udføre projektarbejde i samarbejde med andre.
  • I på højt niveau at kunne identificere styrker og svagheder i projektsamarbejdet.
  • I at identificere og reflektere over interessenter og institutionelle rammer i relation til givne problemfelter
  • I at inddrage denne refleksion i forhold til undersøgelse og skriftlig såvel som mundtlig formidling i et forpligtende samarbejde med andre.

Kompetencer

  • til at tilrettelægge dybtgående undersøgelser på højt niveau under hensyn til problemets karakter, relevante interessenter og formidling af resultater.
  • til at reflektere over egen læring og tage ansvar for egen faglig udvikling.

Undervisningsform

Studenterdrevet med vejledning. Det forudsættes at vejlederne i samarbejde med projektgrupperne inddrager undervisningsmetoder som f.eks. seminarer, workshops og klyngemøder for at skabe et læringsrum der befordrer samspil mellem semestrets moduler.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work 2
ModulkodeKAPAS202224
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet