Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning for at deltage i modulet, at den studerende har bestået alle tidligere moduler på kandidatuddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende får erfaring med at tilrettelægge og gennemføre et større arbejde, der skal sikre en dybdegående og videregående teoretisk og metodisk behandling af et afgrænset problem, som ligger indenfor eller i forlængelse af kandidatuddannelsens moduler.

Der udarbejdes et speciale, hvor de studerende med anvendelse af relevante teorier og metoder analyserer et selvvalgt og afgrænset problem.

Læringsmål

Viden

 • Om hvorledes man kan identificere og afgrænse en videnskabelig problemstilling, som giver mulighed for selvstændig analyse, teoretisering, refleksion og perspektivering på højt niveau

Færdigheder

 • I selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse med brug af relevante begreber/teorier, tilgange og metoder på højeste faglige niveau.
 • I at forholde sig kritisk og dybdegående til det i undersøgelsens anvendte teoretiske, metodiske og empiriske grundlag
 • I dybdegående at analysere og kritisk vurdere andre tilgange, begreber og forskningsresultater inden for den valgte problemstilling.
 • I at formidle ovenstående såvel skriftligt som mundtligt på en systematisk og velstruktureret måde og i et klart og korrekt sprog.

Kompetencer

 • Til at tilrettelægge og udføre et større og dybdegående undersøgelsesarbejde på højeste faglige niveau.
 • Til at arbejde problemorienteret og tværfagligt samt indgå i projektorganiseringer på højeste faglige niveau.
 • Til at samarbejde og arbejde i teams, herunder reflektere over egne styrker og svagheder i forhold til teamet.
 • Til at perspektivere egen undersøgelse til en større samfundsmæssig kontekst
 • Til at reflektere over egen læring og egen fagligudvikling
 • Til at reflektere over personlige kompetencer og udvikling heraf.

Undervisningsform

Studenterdrevet problembaseret læring, hvor der udarbejdes et skriftligt produkt (specialet) på grundlag af projektarbejde. Der gives vejledning, eventuelt i klynger. Endvidere kan der arrangeres workshops og seminarer

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAPAS202223
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet