Politologisk emneseminar

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at give de studerende viden om centrale emner og aktuelle temaer indenfor det politiske, administrative og forvaltningsmæssige felt samt give dem færdigheder til at analysere og forstå centrale og aktuelle problemstillinger her indenfor med afsæt i relevante tilgange, teorier, begreber og metoder. Emnerne kan variere fra år til år og kan fx tage afsæt i aktuelle forskningsemner, der bedrives af forskere på instituttet.    

 

Læringsmål

Viden

  • om et givent emne indenfor det politologiske fagområde
  • om relevante tilgange, teorier, begreber og metoder til at forstå og analysere problemstillinger indenfor emnet

Færdigheder

  • til at identificere og afgrænse relevante problemstillinger indenfor emnet
  • til at udvælge og anvende relevante tilgange, teorier, begreber og metoder til at forstå og analysere problemstillinger indenfor emnet

 

Kompetencer

  • til at arbejde selvstændigt og refleksivt med problemstillinger indenfor et givent emne baseret på både empirisk og teoretisk viden

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer, øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitologisk emneseminar
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTopical Seminars in Political Science
ModulkodeKAPAS202216
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle