Innovation lab: Innovation og digitalisering i den offentlige sektor

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere den studerende til, i samarbejde med andre, at kunne gennemføre analyser af problemstillinger, der vedrører forandring i offentlig forvaltning af politik, samt at kunne arbejde løsningsorienteret med innovation i forskellige organisatoriske, ledelsesmæssige, forvaltningsmæssige og politiske kontekster. Forløbet er på den måde både problem- og løsningsorienteret. Forløbet vil have et særligt fokus på digitalisering, men vil også berøre andre typer af forandrings- og innovationsprocesser.

Forløbet lægger vægt på inddragelse af både teoretiske perspektiver og empiriske cases. Der inddrages teorier om forandring, innovation, digitalisering og vidensanvendelse, og der præsenteres empiriske eksempler på, hvordan sådanne vidensbaserede forandringsprocesser kan realiseres i praksis. Det er hensigten at opnå en dybdegående forståelse af sammenhænge mellem (teknologiske og videnskabelige) innovationer og værdiskabelse i den offentlige forvaltning. Værdiskabelse, herunder problematiseringen af hvad dette kan bestå af i en offentlig forvaltning, er således også et fokusområde.

Undervisningen fokuserer på innovation og digitalisering inden for forskellige politik- og sagsområder såvel som på samspillet mellem forskellige videnstyper (algoritmer, erfaringer, evidens og praksisviden) og på relationer mellem teknologi, viden og magt i den offentlige forvaltning.

 

Læringsmål

Viden

  • Om teorier, begreber og metoder, der kan anvendes til at gennemføre analyser af innovations- og digitaliseringsprocesser.
  • Om aktuelle udfordringer og problemstillinger i innovations- og digitaliseringsprocesser.
  • Om konkrete innovations- og digitaliseringsprocesser i den offentlige sektor, herunder viden om processernes historie, institutionelle rammer, aktører og interessemodsætninger.

 

Færdigheder

 

  • I at identificere problemstillinger i forbindelse med implementering af innovations- og digitaliseringsprocesser på tværs af forskellige sektorområder.
  • I afsøgning og identifikation af relevant forskningsbaseret viden på højt internationalt akademisk niveau, bl.a. ved hjælp af digitale redskaber, med henblik på at kunne analysere innovations- og digitaliseringsprocesser.
  • Til at kunne begrunde valg og fravalg af teoretisk viden og teoretiske begreber samt valg og fravalg i forhold til inddragelse af konkrete kontekstuelle sammenhænge i analyse af innovations- og digitaliseringsprocesser.
  • Til mundtligt og skriftligt at kunne formidle problemer og løsninger med udgangspunkt i modulets teorier, begreber og metoder.

Kompetencer

  • Til at arbejde både problem- og løsningsorienteret i forhold til innovations- og digitaliseringsprocesser.
  • Til at beskrive innovations- og digitaliseringsprocesser og opstille analysestrategier ved hjælp af modulets teorier, begreber og metoder.
  • Til at skitsere innovations- og digitaliseringsprocesser, der adresserer konkrete udfordringer i den offentlige sektor.

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer og workshops, herunder tæt samspil med semestrets projektarbejde. Det forudsættes endvidere, at der løbende arbejdes med inddragelse af relevante former for IT-understøttelse.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation lab: Innovation og digitalisering i den offentlige sektor
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation Lab: Innovation and Digitalization in the Public Sector
ModulkodeKAPAS202211
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle