Management lab: Styring og ledelse i den offentlige sektor

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med forløbet er at kvalificere den studerende til, i samarbejde med andre, at kunne gennemføre analyser af problemstillinger, der vedrører styring, ledelse og organisering i den offentlige sektor, samt at kunne arbejde løsningsorienteret ud fra forskellige styringsrammer for offentlig opgavevaretagelse, ledelse af fagprofessionelle og borgerinddragelse. Forløbet er på den måde både problem- og løsningsorienteret.

Forløbet lægger vægt på inddragelse af både teoretiske perspektiver og empiriske cases og inddrager teorier om såvel styring, ledelse, organisering og vidensmobilisering med henblik på at opnå en dybdegående forståelse af sammenhænge mellem demokratiske idealer om borgerinddragelse, værdiskabelse og forvaltningsorganisering.

Undervisningen fokuserer på styring og organisering inden for forskellige politik- og sagsområder såvel som på samspillet mellem forskellige forvaltningsniveauer (EU, stat, region, kommune, sektor, afdeling, team) og på relationer mellem civilsamfund, marked og offentlig forvaltning.

 

Læringsmål

Viden

  • Om styring, organisering og ledelsespraksis inden for forskellige dele af velfærdsstaten og den offentlige sektor, herunder betydningen af inspiration fra andre lande og private virksomheder og kendskab til nogle af de dilemmaer/krydspres offentlige ansatte befinder sig i.
  • Om overgangen mellem (historisk) forskellige styringsparadigmer og de udfordringer og dilemmaer det skaber både samfundsmæssigt og konkret i de offentlige organisationer
  • Om samspillet mellem politik, styring og vidensanvendelse i den offentlige forvaltning og hvordan viden kan bruges til at understøtte politiske mål.

Færdigheder

  • I at identificere og afgrænse styrings- og ledelsesmæssige problemstillinger i den offentlige sektor og i samspillet mellem offentlige og ikke-offentlige aktører.
  • I at, bl.a. ved hjælp af digitale værktøjer, afsøge og identificere relevant forskningsbaseret baseret viden på højt akademisk niveau inden for et forvaltningsområde, der kan anvendes til analysearbejde og problemløsning inden for området.
  • I at argumentere for valg og fravalg af teoretisk viden og teoretiske begreber samt valg og fravalg i forhold til inddragelse af empiriske sagsforhold, der knytter sig til analyse og problemløsning inden for et forvaltningsområde.
  • I at mundtligt og skriftligt formidle ovenstående.

 

Kompetencer

  • Til at arbejde både problem- og løsningsorienteret i forhold til styring, ledelse og organisering i den offentlige sektor.
  • Til at beskrive et forvaltningsområde og opstille forskellige typer af analysestrategier for vidensanvendelse.
  • Til at skitsere løsningsforslag eller –tilgange i forhold til konkrete styrings- eller ledelsesmæssige problemer med blik for både lovgivningens intentioner, institutionelle forhold, økonomiske rammer og ledelsesmæssige dilemmaer.

 

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer og workshops. Det forudsættes endvidere, at der løbende arbejdes med inddragelse af relevante former for IT-understøttelse.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnManagement lab: Styring og ledelse i den offentlige sektor
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement Lab: Public Management and Governance
ModulkodeKAPAS202208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle