Policy Lab 1: Policy-analyse og Politikudvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere den studerende til, i samarbejde med andre, at kunne analysere politik og politiske processer (f.eks. dagsordensfastsættelse, beslutningstagning, implementering og evaluering) samt at kunne bidrage til politikudvikling og kommunikation af politiske beslutninger inden for et eller flere udvalgte politikområder. Forløbet er på den måde både problem- og løsningsorienteret.

Forløbet lægger vægt på inddragelse af både teoretiske perspektiver og empiriske cases i forhold til at analysere politik og politiske processer, og inddrager i den forbindelse det komplekse samspil mellem politiske/parlamentariske forhold, institutionelle rammer, aktørinteresser, forholdet mellem politikere og embedsmænd, og vidensbaserede input til den politiske proces.

Det forudsættes, at undervisningen hovedsageligt relateres til et eller flere politik- eller sagsområder inden for velfærdsstaten, f.eks. social- og arbejdsmarkedspolitik, pension, sundhedspolitik, ældrepolitik, uddannelsespolitik, og når det er relevant inddrager samspillet mellem politisk regulering og private institutioner som f.eks. arbejdsmarkedets aftalesystem.

 

Læringsmål

Viden

  • Om et eller flere konkrete politik- eller sagsområder, herunder viden om områdets historie, politikudviklinger over tid, institutionelle rammer, væsentlige aktører og interessemodsætninger.
  • Om en eller flere aktuelle politiske processer inden for politikområdet.
  • Om teorier, begreber og metoder, der kan anvendes til at gennemføre analyser inden for politikområdet.

 

Færdigheder

  • I at identificere politiske processer og i samarbejde med andre at kunne afgrænse et eller flere problemer, der knytter sig hertil.
  • I at, bl.a. ved hjælp af digitale redskaber, afsøge og identificere relevant forskningsbaseret viden på højeste akademiske niveau inden for et politikområde med henblik på analyse og policy-formulering inden for området.
  • I at argumentere for valg og fravalg af teoretisk grundlag samt valg og fravalg af empiri, der kan knyttes til analyse og policy-formulering inden for et politikområde.

 

Kompetencer

  • Til at arbejde problem- og løsningsorienteret i forhold til politiske processer.
  • Til at beskrive et politisk sagsområde og opstille forskellige typer af analysestrategier for frembringelse og fortolkning af relevant viden.
  • Til under inddragelse af parlamentariske, institutionelle, interessemæssige og økonomiske forhold at skitsere lovgivnings- og/eller aftalebaserede løsninger på politiske problemstillinger, herunder til at arbejde med strategisk kommunikation af disse.

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer og workshops. Det forudsættes endvidere, at der løbende arbejdes med inddragelse af relevante former for IT-understøttelse.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolicy Lab 1: Policy-analyse og Politikudvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolicy Lab 1: Policy Analysis and Policy Formulation
ModulkodeKAPAS202202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle