Videregående metode og undersøgelsesdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på design- og metodeundervisningen fra bacheloruddannelsen i Politik og Administration og har til formål at styrke de studerendes evne til at udvikle og gennemføre undersøgelser til udforskning af politiske, samfundsmæssige og forvaltningsmæssige problemstillinger på et videregående niveau. Modulet beskæftiger sig både med undersøgelsesdesigns samt kvalitative og kvantitative metoder og kombinationer heraf. Nogle designs og metoder vil være kendte fra den grundlæggende undervisning på bachelorniveau, men som der gives en mere videregående indføring i, mens andre designs og metoder vil være nye ift. tidligere undervisning.

Modulet er centreret omkring at kunne forstå og anvende de aktuelle designs og metoder på et højt niveau og dermed lave metodisk sikre og videnskabeligt avancerede undersøgelser, men er også fokuseret på, at de studerende opnår evne til kritisk stillingtagen og kan forholde fagets indhold til de typer af undersøgelser, der gennemføres i de organisationer og på de arbejdspladser, som uddannelsen sigter mod med henblik på at understøtte autoritative beslutninger.

Læringsmål

Viden

  • Har videregående indsigt i aktuelle undersøgelsesdesigns og metoder samt deres styrker og svagheder.
  • Forstår på et højt niveau hvordan design-valg sætter rammerne for hvilken type spørgsmål, som undersøgelsen kan besvare.
  • Har viden på højt niveau om hvordan kvalitative og kvantitative metoder kan kombineres med henblik på at styrke undersøgelser

Færdigheder

  • Kan på højt niveau gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser indenfor aktuelle undersøgelsesdesigns og metoder.
  • Kan på højt niveau diskutere styrker og svagheder ved aktuelle undersøgelsesdesigns og metoder i relation til en given problemstilling
  • Kan reflektere og argumentere for hensigtsmæssige strategier for at frembringe viden under inddragelse af disses videnskabsteoretiske fundament

 

Kompetencer

  • Til selvstændigt at udvikle og gennemføre en samfundsvidenskabelig undersøgelse på højt niveau med afsæt i færdigheder og viden fra modulet.
  • Til at kunne forholde sig kritisk og konstruktivt til eksisterende undersøgelser med henblik på at understøtte autoritative beslutninger.

 

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og workshops. Det forudsættes endvidere, at der løbende arbejdes med inddragelse af relevante former for IT-understøttelse.

Herudover tilbydes fælles workshops til udvikling af de metodiske aspekter af semesterprojekterne.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående metode og undersøgelsesdesign
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Methods and Research Design
ModulkodeKAPAS202201A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle