Projektorienteret forløb

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektorienterede forløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med en politisk og administrativ praksis i organisationer og virksomheder. Projektorienterede forløb skal have et uddannelsessigte, og arbejdsopgaverne, der indgår i forløbet, skal være på akademisk niveau.

I forlængelse af forløbet sker der en skriftlig afrapportering, der skal indeholde refleksioner over samspillet mellem praksis og teorier og metoder fra uddannelsen.

Læringsmål

Viden

  • Målet er at give de studerende viden om praksisrelaterede politisk-administrative problemstillinger i organisationer og virksomheder og færdigheder i et kunne indgå i et samarbejde om at planlægge og gennemføre politisk-administrative opgaver.

Færdigheder

  • identificere og redegøre for en praksisrelateret problemstilling/problemstillinger fra forløbet
  • analysere den identificerede problemstilling/problemstillinger ved anvendelse af relevante teorier og metoder fra uddannelsen

Kompetencer

  • den studerende opnår praksiserfaringer med at indgå i et samarbejde om at planlægge og gennemføre politisk-administrative opgaver på akademisk niveau.
  • den studerende opnår evne til at reflektere over egen læring og egen faglige udvikling
  • den studerende opnår evne til at reflektere over egne personlige kompetencer og udvikling heraf. 

 

Undervisningsform

Det projektorienterede forløb gennemføres som løsning af konkrete arbejdsopgaver i organisationer og virksomheder samt tilknyttet kontaktperson/vejleder fra uddannelsen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 840 arbejdstimer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented Work
ModulkodeKAPAS20207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet