Projektarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder projektarbejde med tilhørende aktiviteter. Hensigten er at sammenknytte viden og færdigheder opnået gennem den studerendes specialiseringsmodul på semestret og relevante elementer fra modulet "Arbejdsmarked og teknologiforståelse" med undersøgelse af et realt problem. Projektarbejdet skal således enten inddrage et internationalt perspektiv eller innovation.

Læringsmål

Viden

  • Om et eller flere felter fra modul 5 af detaljeret og konkret karakter og på højt niveau.

Færdigheder

  • I på højt niveau og i samarbejde med andre at afgrænse problemer der kan anses for relevante og samtidigt mulige at undersøge på relevant niveau og i hensigtsmæssig form.
  • I på højt niveau at udvælge metoder af relevans for problemet og formidling af undersøgelsens resultat.
  • I på højt niveau at tilrettelægge og udføre projektarbejde i samarbejde med andre.
  • I på højt niveau at kunne identificere styrker og svagheder i projektsamarbejdet.
  • I at identificere og reflektere over interessenter og institutionelle rammer i relation til givne problemfelter.
  • I at inddrage denne refleksion i forhold til undersøgelse og skriftlig såvel som mundtlig formidling i et forpligtende samarbejde med andre.

Kompetencer

  • Til at tilrettelægge dybtgående undersøgelser på højt niveau under hensyn til problemets karakter, relevante interessenter og formidling af resultater.

Undervisningsform

Studenterdrevet med vejledning. Det forudsættes at vejlederne i samarbejde med projektgrupperne inddrager undervisningsmetoder som f.eks. seminarer, workshops og klyngemøder for at skabe et læringsrum der befordrer samspil mellem semestrets tre moduler.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS svarende til en arbejdsindsats på ca. 420 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS25
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work
ModulkodeKAPAS202061
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet