Komparativ og international politik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med forløbet er, at kvalificere den studerende til, sammen med en projektgruppe, at kunne analysere offentlige politikker i et internationalt perspektiv. Forløbet er på den måde både problem- og løsningsorienteret. Forløbet har fokus på at give den studerende en forståelse af, at offentlige politikker er indlejret både i internationale, regionale og nationale institutioner.

Det internationale perspektiv udfoldes ved at udbygge forståelsen af internationale organisationer og EU, beskrive samspillet mellem international politik og organisationer, europæisk politik og institutioner og national politik og organisationer, samt introducere til aktuelle problemstillinger i generel international politik, europæisk politik og komparativ politik. Det skal herunder vises, hvorledes nationale politikker er indlejret i den internationale og europæiske kontekst.

Læringsmål

Viden

  • Om centrale internationale politikker og internationale organisationer samt indsigt i centrale teorier og tilgange til internationale politiker og deres tilblivelse.
  • Om centrale europæiske politikker og organisationer, i særdeleshed EU samt indsigt i centrale teorier og tilgang til europæiske politikker og deres tilblivelse.
  • Om centrale teorier og tilgange i komparativ politik.
  • Om multi-level-governance.
  • Om aktuelle problemstillinger international politik, europæisk politik og komparativ politik.

Færdigheder

  • I at anvende begreber, teorier og metoder om offentlig politik på tværfaglige og internationale problemstillinger.
  • I at analysere, formulere og behandle tværfaglige og internationale problemstillinger om offentlig politik.

Kompetencer

  • Til at bidrage til policy-formulering og kommunikation af politiske beslutninger inden for offentlige organisationer.
  • Til selvstændigt at reflektere over og vurdere konkrete ændringer i konkrete offentlige politikker i internationalt perspektiv.
  • Til at tage ansvar for egen læring og faglig udvikling.

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer og workshops, herunder tæt samspil med semestrets projektarbejde. Det forudsættes endvidere, at der løbende arbejdes med inddragelse af relevante former for IT-understøttelse. Undervisningssproget er dansk og/eller engelsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS svarende til en arbejdsindsats på 280 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKomparativ og international politik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelComparative and International Politics
ModulkodeKAPAS20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet