Projektarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder problembaseret projektarbejde med tilhørende aktiviteter. Hensigten er at sammenknytte viden og færdigheder opnået gennem den studerendes 10 ECTS modul på specialisering i enten "Politik og Analyse" eller "Ledelse og Forvaltning"  og relevante elementer fra modulet i "Aktuelt undersøgelsesdesign" med undersøgelse af et realt problem. Projektarbejdet skal således ses i tæt sammenhæng med semestrets specialiseringsmodul, og læringsmålene skal følgelig forstås og implementeres i dette lys.

Læringsmål

Viden

  • om et eller flere felter fra specialiseringsmodulerne af detaljeret og konkret karakter og på højt niveau.

Færdigheder

  • at afgrænse problemer der kan anses for relevante og samtidigt mulige at undersøge på relevant niveau og i hensigtsmæssig form igennem samarbejde med andre .
  • at udvælge metoder af relevans for problemet og formidling af undersøgelsens resultat i samarbejde med andre .
  • at identificere og reflektere over interessenter og institutionelle rammer i feltet.
  • at inddrage denne refleksion i forhold til undersøgelse og skriftlig såvel som mundtlig formidling.

Kompetencer

  • til at tilrettelægge dybtgående undersøgelser under hensyn til problemets karakter, relevante interessenter og formidling af resultater.
  • til at reflektere over egen læring og tage ansvar for egen faglig og personlig udvikling.

Undervisningsform

Studenterdrevet med vejledning. Det forudsættes at vejlederne i samarbejde med projektgrupperne inddrager undervisningsmetoder som f.eks. seminarer, workshops og klyngemøder for at skabe et læringsrum der befordrer samspil mellem semestrets tre moduler.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS svarende til en forventet arbejdsindsats på 420 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work
ModulkodeKAPAS20203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet