Kausal inferens i samfundsvidenskab

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset har videregående karakter og forudsætter en grundlæggende forståelse for kvantitative metoder og erfaring med databehandling. Det anbefales, at den studerende har bestået kvantitativ metode på 1. og 2. semester af bacheloruddannelsen i politik og administration eller har tilsvarende viden fra anden bacheloruddannelse. Der kræves ikke forhåndskendskab til metoder til kausal inferens.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver en videregående indføring i videregående kvantitative metoder til kausal inferens i samfundsvidenskab. I forbindelse med begrebet om kausalitet lægges særlig vægt på kontrafaktiske hændelser, potentielle udfald og grafiske metoder til at diskutere forudsætninger for at en given kausal effekt kan identificeres. Der inddrages metoder til at estimere kausale effekter. Som udgangspunkt benyttes statistikpakken Stata.

Læringsmål

Viden

Viden

  • Om den aktuelle metode, dens grundbegreber, teoretiske ophav og dens praktiske anvendelse.

Færdigheder

  • I at redegøre for den aktuelle metode, dens grundbegreber, teoretiske ophav og dens praktiske anvendelse.
  • I at reflektere over og analysere en aktuel samfundsvidenskabelig problemstilling eller tematik ved hjælp af den aktuelle metode.
  • I at relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved den aktuelle metode og dens forskellige analysestrategier

Kompetencer

  • Til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af relevante metodiske tilgange.

Undervisningsform

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, workshops og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 280 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKausal inferens i samfundsvidenskab
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCausal Inference in Social Sciences
ModulkodeKAPAS202018
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet