Innovation og forandring i komparativt perspektiv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er, at kvalificere den studerende til at forstå og arbejde med innovation, herunder digitalisering og organisatoriske forandringer, hovedsageligt i den offentlige sektor. Endvidere kvalificeres den studerende til i samarbejde med andre at analysere og understøtte ledelse af innovations- og digitaliseringsprocesser inden for et eller flere udvalgte sektorområder, herunder også at kunne bidrage til kvalificering af disse processer. Modulet fokuserer således på problemer, kritisk refleksion og handlemuligheder i forbindelse med den organisatoriske, ledelsesmæssige, forvaltningsmæssige og politiske kontekst. Modulet inddrager både teori, metoder og cases som redskaber til at forstå og analysere innovations- og digitaliseringsprocesser på forskellige organisatoriske niveauer.

Undervisningen vil være baseret på en kombination af generelle teorier om innovation, digitalisering og forandring med fokus på et eller flere sektorområder og/eller organisatoriske niveauer. Herunder inddrages endvidere samspil mellem organisation, forvaltning og politiske institutioner i historisk og aktuel kontekst.

Læringsmål

Viden

  • Om teorier, begreber og metoder, der kan anvendes til at gennemføre analyser af innovations- og digitaliseringsprocesser.
  • Om aktuelle udfordringer og problemstillinger i innovations- og digitaliseringsprocesser.
  • Om konkrete innovations- og digitaliseringsprocesser i den offentlige sektor, herunder viden om processernes historie, institutionelle rammer, aktører og interessemodsætninger.

Færdigheder

  • I at identificere problemstillinger i forbindelse med implementering af innovations- og digitaliseringsprocesser på tværs af forskellige sektorområder.
  • I afsøgning og identifikation af relevant forskningsbaseret viden på højt internationalt akademisk niveau med henblik på at kunne analysere innovations- og digitaliseringsprocesser.
  • I at kunne begrunde valg og fravalg af teoretisk viden og teoretiske begreber samt valg og fravalg i forhold til inddragelse af konkrete kontekstuelle sammenhænge i analyse af innovations- og digitaliseringsprocesser.
  • I mundtligt og skriftligt at kunne formidle problemer og løsninger med udgangspunkt i modulets teorier, begreber og metoder.

Kompetencer

  •  Til at arbejde både problem- og løsningsorienteret i forhold til innovations- og digitaliseringsprocesser.
  • Til at beskrive innovations- og digitaliseringsprocesser og opstille analysestrategier ved hjælp af modulets teorier, begreber og metoder.
  • Til at skitsere innovations- og digitaliseringsprocesser der adresserer konkrete udfordringer i den offentlige sektor.

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer og workshops, herunder tæt samspil med semestrets projektarbejde. Det forudsættes endvidere, at der løbende arbejdes med inddragelse af relevante former for IT-understøttelse.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS svarende til en arbejdsindsats på 280 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation og forandring i komparativt perspektiv
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation and Change in a Comparative Perspective
ModulkodeKAPAS202015
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet