Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at alle tidligere moduler på kandidatuddannelsen er gennemført.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende får erfaring med at tilrettelægge og gennemføre et større arbejde, der skal sikre en dybdegående teoretisk og metodisk behandling af et afgrænset problem, som ligger indenfor eller i forlængelse af kandidatuddannelsens moduler.

Der udarbejdes et speciale, hvor de studerende med anvendelse af relevante teorier og metoder analyserer et selvvalgt og afgrænset problem.

Læringsmål

Viden

  • Om hvorledes man kan identificere og afgrænse en videnskabelig problemstilling, som giver mulighed for selvstændig analyse, teoretisering og refleksion.

Færdigheder

  • I selvstændigt at kunne gennemføre en analyse med brug af relevante begreber/teorier og tilgange på et højt niveau.
  • I at forholde sig kritisk og dybdegående til det i analysen anvendte teoretiske, metodiske og empiriske grundlag.
  • I dybdegående at analysere og kritisk vurdere andre tilgange, begreber og forskningsresultater inden for den valgte problemstilling.
  • I at formidle ovenstående såvel skriftligt som mundtligt på en systematisk og velstruktureret måde og i et klart og korrekt sprog.

Kompetencer

  • Til at tilrettelægge og udføre et større og dybdegående undersøgelsesarbejde.
  • Til at arbejde problemorienteret og tværfagligt samt indgå i projektorganiseringer.
  • Til at samarbejde og arbejde i teams, herunder reflektere over egne styrker og svagheder i forhold til teamet.

Undervisningsform

Studenterdrevet problembaseret læring, hvor der udarbejdes et skriftligt produkt (specialet) på grundlag af projektarbejde. Der gives vejledning, eventuelt i klynger. Endvidere kan der arrangeres workshops og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 840 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAPAS202012
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet