Forvaltningsetik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Forvaltning indebærer paradokser. Man har ytringsfrihed så længe man ikke bruger den. Man skal adlyde ulovlige ordre medmindre de er klart ulovlige. Lovgivningen er dog samtidig relativt åben for fortolkning og skal appliceres på den konkrete sag i den konkrete kontekst. Hvordan afvejes da konfliktuerende perspektiver og hensyn? Hvad gør man, hvis man oplever åbenlyse urimeligheder eller krænkelser af borgernes værdighed og samfundets grundlæggende værdier i forvaltningen?

I dette modul behandles forvaltningens paradokser og håndtering af forvaltningsetiske problemstillinger. Herunder inddrages etiske aspekter af lydighed og undersøgelse af spændingerne mellem etik og magt. Endvidere reflekteres over mulighederne for en anerkendende og demokratisk forvaltning. Modulet vil således bygge på teoretiske bidrag og klassiske og aktuelle cases såvel som politiske sager, der illustrerer forvaltningens paradokser. På den måde undersøges forvaltningens etik fra både et individuelt, alment og kontekstuelt perspektiv.

Læringsmål

Viden

  • Om forvaltningsetiske begreber, problemstillinger, argumenter og analysetilgange.

Færdigheder

  •  I at analysere, sammenligne og vurdere centrale forvaltningsetiske problemstillinger.
  •  I at kunne anvende teoretiske begreber og positioner i analysen af konkrete forvaltningsetiske problemstillinger.

Kompetencer

  • Til at gennemføre reflekterede analyser af forvaltningsetiske problemstillinger.

Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af forelæsninger, workshops og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForvaltningsetik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEthics of Governance
ModulkodeKAPAS202011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet