Aktuelt videregående undersøgelsesdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det er modulets formål at give de studerende indsigt i aktuelle designs og metoder til undersøgelse af politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger. Der lægges således vægt på kritisk at forholde metoder og designs til de der aktuelt typisk anvendes i forvaltninger, analyseenheder, konsulentvirksomheder og andre organisationer, der arbejder med at frembringe viden som grundlag for autoritativ beslutning. De studerende skal herunder opnå en dybere forståelse for de udfordringer, der opstår i forhold til teori, data, sampling, etik og forskningskriterier, når der i en undersøgelse skal træffes beslutning om et undersøgelsesdesign, som kan levere valide svar på en given problemstilling. Herunder hvordan disse udfordringer varierer mellem designs, men også hvordan nogle kvalitative og kvantitative forskere har forskellige ideer om god forskning, herunder om designs, hvor kvalitative og kvantitative data og metoder kombineres.

Læringsmål

Viden

  • Om undersøgelsesdesigns på højt niveau.
  • Om kvalitative og kvantitative undersøgelsers udfordringer i forhold til teori, data, sampling, etik og forskningskriterier.
  • Om forskellige forståelser for god forskning inden for kvalitative og kvantitative traditioner
  • Om hvordan kvalitative og kvantitative data og metoder kan kombineres med henblik på at styrke undersøgelser.

Færdigheder

  • I at reflektere over styrker og svagheder ved forskellige undersøgelsesdesigns i relation til en given problemstilling.
  • I kritisk at diskutere etiske implikationer af undersøgelsesdesigns, samt hvordan valg af teori, data og sampling-metode påvirker en undersøgelses potentiale til at levere analyser, der opfylder kriterier for god forskning.
  • I kritisk at forholde diskussioner om teori, data, sampling, etik og forskningskriterier til de typer af undersøgelser, som gennemføres i offentlige og private analyseenheder, forvaltninger, centraladministration og universiteterne.

Kompetencer

  • Til selvstændigt at udvælge og udvikle undersøgelsesdesigns, som kan danne grundlaget for valide og etisk forsvarlige analyser i forhold til en given problemstilling.
  • Til at tage selvstændigt ansvar for egen læring og faglig udvikling.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og workshops. Det forudsættes endvidere, at der løbende arbejdes med inddragelse af relevante former for IT-understøttelse.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarende til en arbejdsindsats på ca. 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAktuelt videregående undersøgelsesdesign
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Extensive Research Design
ModulkodeKAPAS20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet