Speciale

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at de studerende får erfaring med selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et større arbejde, der skal sikre en dybdegående teoretisk og metodisk behandling af en afgrænset problemstilling, som ligger indenfor eller i forlængelse af kandidatuddannelsens moduler.

Der udarbejdes et speciale, hvor de studerende med anvendelse af relevante teorier og metoder analyserer en selvvalgt og afgrænset problemstilling.

Læringsmål

Viden

  • viden til at identificere og afgrænse en videnskabelig problemstilling, som giver mulighed for selv-stændig analyse, teoretisering og refleksioner

Færdigheder

  • færdigheder i selvstændigt at kunne gennemføre en analyse med brug af relevante begre-ber/teorier og tilgange på et højt niveau
  • færdigheder til på en dybdegående måde at forholde sig kritisk til det i analysen anvendte teoreti-ske, metodiske og empiriske grundlag
  • færdigheder i, på en dybdegående måde, at analysere og kritisk vurdere andre tilgange, begreber og forskningsresultater inden for den valgte problemstilling
  • færdighed i at kunne formidle ovenstående såvel skriftligt som mundtligt på en systematisk og vel-struktureret måde og i et klart og korrekt sprog

Kompetencer

  • kompetence til at arbejde problemorienteret og tværfagligt samt indgå i projektorganiseringer
  • kompetence til at samarbejde og arbejde i teams
  • kompetence til at tage selvstændigt ansvar for egen læring og faglige udvikling
  • kompetence til at reflektere over personlige kompetencer og udvikling af disse.

Undervisningsform

Projektarbejde med tilknyttet vejledning og evt. workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnSpeciale
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAPAS201313
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet