Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en obligatorisk forudsætning, at alle øvrige moduler på uddannelsen er bestået forud for deltagelse i kandidatspecialet.

Studienævnet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige forhold, og hvis Studienævnet samtidigt vurderer, at den studerende har de faglige forudsætninger for at kunne påbegynde kandidatspecialet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal i kandidatafhandlingen arbejde med at identificere, undersøge, analysere samt reflektere over teoretiske og praktiske problemstillinger, der er tæt forbundet med kernefagligheden inden for organisation, strategi og ledelse. Dette kan realiseres gennem et samarbejde med en virksomhed eller organisation.

Den studerende får tilknyttet en vejleder og skal i det skriftlige produkt, der udarbejdes, illustrere kritiske og refleksive kompetencer i at behandle problemstillinger og argumentere på et højt akademisk niveau inden for kandidatretningen organistion og strategi.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • teoretiske og praktiske fordele samt ulemper ved at anvende forskellige teoretiske perspektiver, metoder og tilgange til en central problemstilling, der er relevant for uddannelsen.
  • teori og praksis der sætter den studerende i stand til at reflektere over problemstillingen på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at kunne vurdere og vælge mellem metoder, redskaber og teorier i forhold til centrale teoretiske og praktiske problemstillinger og på et videnskabeligt grundlag præsentere analyse- og løsningsmodeller.
  • at kunne argumentere på et akademisk grundlag for de muligheder og begrænsninger, der ligger til grund for problemstillingen, der behandles i afhandlingen.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at forene teori og praksis på akademisk vis inden for en central problemstilling i relation til afhandlingens problemområde.
  • at kunne tilrettelægge og gennemføre projekter, hvor centrale organisatoriske og/eller strategisk problemstillinger behandles fra idéfasen til udvikling og eventuel implementering af løsningsforslag.
  • at tage ansvar for egen læring og faglig udvikling inden for en selvvalgt organisatorisk og/eller strategisk problemstilling både individuelt og i gruppesammenhæng.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig pga. projekt
Gruppeeksamen med max 3 studerende. Den studerende må også vælge at skrive alene.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAORS20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet