Forsknings- og praksisbaseret seminar

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Forsknings- og praksisbaseret seminar er et specielt studiemodul, hvor den studerende skriver et projekt om et organisatorisk, strategisk og/eller ledelsesmæssigt emne, som de selv vælger, og det er derfor muligt for den studerende at arbejde dybdegående forskningsmæssigt med emnet enten udelukkende teoretisk eller i en kombination med empirisk arbejde. Det valgte emne skal godkendes af en vejleder.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • og forståelse af centrale metodiske tilgange til at udforske et selvvalgt emne teoretisk og praktisk.
  • og kan gengive centrale teoretiske aspekter indenfor et selvvalgt emne og er i stand til at reflektere over disse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at forholde sig analytisk og kritisk til problemstillinger inden for det valgte emne.
  • at vælge og anvende relevante metoder og værktøjer til at generere viden samt analysere en central problemstilling inden for det valgte emne.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt være i stand til at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger inden for det valgte emne.
  • at applicere en problemorienteret tilgang til centrale problemstillinger inden for det valgte emne.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForsknings- og praksisbaseret seminar
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med makismalt fire studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch and Practice Based Seminar
ModulkodeKAORS20207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet