Projektledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at understøtte den studerende i projektledelse af eget forskningsprojekt eller projekter, der arbejdes med i organisationen. Modulet understøtter modulet i virksomhedssamarbejde samt modulet i forsknings- og praksisseminar.

Den studerende lærer at anvende forskellige metoder der understøtter projektarbejde, såsom: projektledelse, digitale værktøjer til projektledelse, samt forskningsmetoder og -prakssisser. Undervisningen foregår via digitale læringsmetoder og læringsrum.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale aspekter af projektledelse.
  • praktiske fordele og ulemper ved at anvende forskellige teoretiske perspektiver, metoder og tilgange til en central problemstilling inden for organisation, strategi og ledelse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at anvende centrale værktøjer og metoder inden for projektledelse.
  • at udvælge relevante og centrale metoder til at undersøge organisation, strategi og ledelse i praksis.
  • at forholde sig analytisk og kritisk til problemstillinger inden for organisation, strategi og ledelse.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at påtage sig et professionelt ansvar for at lede projekter.
  • at designe metodiske tilgange til undersøgelse af centrale problemstillinger inden for organisation, strategi og ledelse i takt med, at de udvikler og ændrer sig.

Undervisningsform

Undervisningen på modulet foregår digitalt.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forudsætning for at deltage i eksamen er, at den studerende har deltaget aktivt i de digitale læringsrum.

Prøver

Prøvens navnProjektledelse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen er skriftlig og individuel.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Management
ModulkodeKAORS20206
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet