Virksomhedssamarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Virksomhedssamarbejde er et erhvervsrelateret forløb, der strækker sig over minimum 12 uger, hvor den studerende bringer sin viden om kernfagligheden inden for organisation, strategi og ledelse i spil.

Virksomhedssamarbejdet munder ud i et skriftligt produkt, hvor den studerende ekspliciterer den viden, de færdigheder og kompetencer, der gennem samarbejdet er tilegnet.

Gennem modulet arbejder den studerende med at identificere, undersøge, analysere samt reflektere over en selvvalgt problemstilling, der knytter sig tæt til kernefagligheden inden for organisation, strategi og ledelse og som den studerende finder relevant og interessant at udforske. Den studerende får tilknyttet en vejleder gennem modulet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • og forståelse af centrale metodiske tilgange til at udforske den valgte virksomhed, organisation eller institution teoretisk og praktisk.
  • centrale problemstillinger inden for den valgte virksomhed, organisation eller institution og kan definere og gengive disse.
  • hvilke læringsprocesser, der motiverer egen læring individuelt og/eller i gruppesammenhæng.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at kunne forholde sig analytisk og kritisk til problemstillinger inden for den valgte virksomhed, organisation eller institution.
  • at kunne skabe klarhed over og identificere centrale praksisnære og teoretiske problemstillinger af større eller mindre kompleksitet i relation til den valgte virksomhed, organisation eller institution.
  • på baggrund af videnskabelige analyser at kunne opstille forståelser og løsningsmodeller inden for den identificerede problemstilling.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  •  at designe metodiske tilgange til at undersøge centrale problemstillinger i en organisatorisk kontekst samt være i stand til at reflektere over, hvordan den valgte metodik påvirker analyser og resultater.
  • teoretisk og praktisk at analysere en problemstilling inden for en organisatorisk kontekst og anvende denne viden til at argumentere for og træffe velbegrundede videnskabelige og praktiske beslutninger i relation til problemstillingen individuelt og i teams.
  • at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling, læring og evne til at samarbejde.

Undervisningsform

For information se § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Forløbet er af minimum 12 ugers varighed.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedssamarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med makismalt fire studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Cooperation
ModulkodeKAORS20205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet