Ledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager udgangspunkt i klassisk, moderne og postmoderne ledelsesteori. Det giver studerende viden, kompetencer og færdigheder indenfor forskellige ledelsestilgange.

Modulet understøtter praksisnære og videnskabsteoretiske refleksioner over forskellige typer af problemstillinger inden for ledelse, forandringsledelse og strategisk ledelse. Derfor fordres der i høj grad engageret sammenspil mellem undervisere og studerende. Den studerende introduceres til tværparadigmatiske videnskabsteoretiske refleksioner i en strategisk kontekst.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske tilgange til ledelse.
  • centrale teoretiske aspekter af ledelse og er i stand til at reflektere over disse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at forstå og forklare centrale teoretiske aspekter af ledelse.
  • at forholde sig refleksivt og kritisk til problemstillinger inden for ledelse.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at applicere en problemorienteret tilgang til centrale problemstillinger inden for ledelse.
  • at kunne argumentere på et videnskabeligt grundlag inden for ledelse over for forskellige målgrupper.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLedelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLeadership
ModulkodeKAORS20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet