Analyse af organisationer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at træne den studerende i at analysere en selvvalgt teoretisk eller empirisk problemstilling inden for analyse af organisationer. Der tages afsæt i henholdsvis klassiske, moderne og postmoderne organisationsteorier. Den studerende præsenteres endvidere for forskellige videnskabsteoretiske paradigmer og tilhørende videnskabelige undersøgelsesmetoder, som skal anvendes i forbindelse med projektarbejdet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske tilgange inden for organisationsteori.
  • at udvælge relevante og centrale videnskabsteoretiske metoder, som anvendes til at analysere organisationer teoretisk og praktisk.
  • centrale videnskabelige undersøgelsesmetoder.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udvælge relevante teorier i forhold til at forstå og analysere en praktisk problemstilling inden for organisatoriske problemstillinger og på baggrund heraf argumentere for teoretisk forankrede løsningsforslag individuelt og i teams.
  • at kunne forholde sig analytisk og kritisk til organisatoriske problemstillinger.
  • at kunne anvende videnskabelige undersøgelsesmetoder til analyse af organisationer.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at forstå organisatoriske problemer, og hvordan organisatoriske teorier kan bidrage til at forstå disse.
  • at designe metodiske tilgange til at undersøge centrale problemstillinger i organisationer.
  • selvstændigt kan tilrettelægge, gennemføre og formidle analyser af organisationer på et videnskabeligt grundlag.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse af organisationer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med maksimalt seks studerende i hver gruppe.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis of Organisations
ModulkodeKAORS20202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet