Organisatorisk forandring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at træne den studerende i at analysere en selvvalgt teoretisk eller empirisk problemstilling inden for organisatorisk forandring.

Projektarbejde, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder og den eller de studerende tilbydes vejledning under udarbejdelse af det skriftlige projektarbejde.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale metodiske tilgange til at udforske organisatorisk forandring teoretisk og praktisk.
  • hvordan projekter ledes fra idéfasen til implementering af løsningsforslag.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udvælge relevante teorier i forhold til at forstå og analysere en praktisk eller teoretisk problemstilling i relation til organisatorisk forandring.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at være i stand til at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger inden for organisatorisk forandring.
  • at forene teori og praksis på akademisk vis inden for en central problemstilling i relation til organisatorisk forandring.
  • selvstændigt at kunne foretage løbende analyser, tilpasse og eventuelt udvikle nye løsningsmuligheder til centrale problemstillinger inden for organisatorisk forandring, i takt med at kompleksiteten stiger.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk forandring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med makismalt seks studerende i hver gruppe.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational Change
ModulkodeKAORS202013
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet