Videregående strategi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne analysere, formulere og implementere/eksekvere strategi.

Modulet bygger videre på de klassiske temaer i strategi herunder inddrages perspektiver på: den strategiske kontekst, strategisk indhold og strategiprocesser. Derudover inddrages nyere perspektiver på strategi og post-moderne tilgange.

De studerende introduceres til tværparadigmatiske videnskabsteoretiske refleksioner i en strategisk kontekst.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske tilgange til videregående strategi.
  • centrale strategiske tilgange og kan identificere og reflektere over disse.
  • videregående strategi på et videnskabeligt grundlag og er i stand til at reflektere over dette.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at definere og forklare strategiske teorier, redskaber og metoder.
  • at forholde sig analytisk og kritisk til strategiske problemstillinger.
  • at opstille forståelser og løsningsmodeller inden for videregående strategi på baggrund af videnskabelig analyser.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt være i stand til at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger inden for videregående strategi.
  • at designe metodiske tilgange til undersøgelse af centrale problemstillinger inden for videregående strategi i takt med, at de udvikler og ændrer sig.
  • at præsentere og diskutere praksisorienterede og videnskabelige problemstillinger inden for videregående strategi med forskellige målgrupper.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående strategi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Gruppeeksamen med makismalt fire studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Strategy
ModulkodeKAORS20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet