Praksisorienteret forløb i virksomhed/institution

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende søger tilknytning til en virksomhed eller institution, hvor praktisk anvendelse af organisatoriske teknikker, metoder og arbejdsmetoder muliggøres for den studerede. Den studerende knyttes til denne virksomhed eller institution og får tilknyttet en af studiets undervisere som vejleder. Samtidig arbejder den studerende med at analysere og beskrive en selvvalgt organisatorisk problemstilling i tilknytning til opholdet. Denne analyse og beskrivelse danner grundlag for en skriftlig rapport, som udgør grundlaget for den mundtlige eksamen. Den mundtlige eksterne eksamen udprøves efter gældende karakterskala, vægt 30 ECTS.

 

Læringsmål

Viden

Organisatoriske processer, der på forskellig vis og med afsæt i forskellige teoretiske perspektiver kan skabe forandring i organisationer.

Strategiske forandringer i markedet og hos eksterne interessenter, der kan analyseres og bearbejdes på forskellig vis og som fører til forskellige interne forandringer.

Teoretisk og/eller praktisk udvikling inden for ledelse og samarbejde, herunder læring om samspillet med kultur og relationer i organisationen.

Færdigheder

Indblik i, hvordan man på forskellige måder kan medvirke i hverdagen i løsning af opgaver og med at give bidrag til relevant forandring i organisationen.

Refleksiv forståelse af muligheder og konsekvenser af medvirken til drift og udvikling af organisationen

Kompetencer

Organisere og udvikle eget arbejde og medvirken i samarbejds- og ledelsesprocesser i organisationens drift og udvikling.

Undervisningsform

Undervisnings- og arbejdsformen gennem et projektarbejde, hvor problemformulering, teori- og metodevalg, empiriindsamling, analyse og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder og den eller de studerende tilbydes vejledning under udarbejdelsen af det skriftlige projektarbejde.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksisorienteret forløb i virksomhed/institution
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship in a company/institution
ModulkodeKAORS20165
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet