Forandring og udvikling: Organisering, strategi, processer, relationer, strukturer, epistemologier og ontologier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af en række sammenhængende temaer, der har til formål at opbygge kompetence til at arbejde med og at udvikle komplekse organisatoriske og strategiske problemstillinger. Disse temaer indeholder et forandrings-, udviklings- og løsningsperspektiv. På den måde vil organisatorisk og strategisk forandring have en særlig vægt i de enkelte temaer, det gælder både i relationerne mellem omgivelser og organisationen, inden for organisationen, og i dens forskellige dele og grupper. Modulet bygger på indspil fra både praksis og teori og involverer de studerende i at analysere sig frem til en eller flere konkrete udviklingsproblemstillinger fra virksomheder og institutioner og det strategiske og organisatoriske teoriapparat. Herunder lægges der afgørende vægt på at arbejde med strategisk og organisatorisk forandring fra en eller flere udvalgte metodiske og videnskabsteoretiske positioner. Hvert af modulets temaer er emnemæssigt afgrænset og tilrettelagt ud fra det formål at skabe en faglig progression inden for det samlede modul.

Læringsmål

Viden

Teori om og praktisk kendskab til forhold, der internt i organisationen kan skabe udvikling og innovation, men som tillige kan skabe hindringer for udvikling og for realisering af strategiske visioner.

Teoretisk og praktisk viden om, hvordan valg af analysemetode er med til at forme den forståelse, der opbygges af de interne relationer i organisationen.

Teoretisk og praktisk indsigt i flere forskellige mulige måder at forstå og håndtere organisatoriske og/eller strategiske problemstillinger.

Færdigheder

Kunne medvirke i arbejdet med strategier og udvikling af organisatoriske strukturer, processer, relationer og kultur.

Teoretiske og praktiske færdigheder i, hvordan grupper i og uden for organisationen organiseres, herunder at kommunikere komplekse organisatoriske problemstillinger og udviklingsmuligheder.

Forståelse af muligheder og konsekvenser af forskellige metoder til at understøtte organisatorisk forandring.

Kompetencer

Kunne definere og medvirke i at håndtere og udvikle organisatoriske processer på individ, relationelt og organisatorisk niveau og på både teoretisk og praktisk plan udarbejde løsningsforslag til forbedring af organisatoriske processer.

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, dialog, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Den studerende vil blive bedt om at bidrage til oplæg i plenum, ligesom der forudsættes aktiv deltagelse i modulet.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandring og udvikling: Organisering, strategi, processer, relationer, strukturer, epistemologier og ontologier
Prøveform
Mundtlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChange and development: organisation, strategy, processes, relations, structures, epistemologies and ontologies
ModulkodeKAORS20163
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet