Råvareøkonomi inkl. projekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er anbefalet, at den studerende skal være tilmeldt modulet råvareøkonomi 10 ECTS.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at sikre, at den studerende kan forbinde kursusindholdet i modulet råvareøkonomi (10 ECTS) med empiriske problemstillinger i et skriftligt projekt baseret på et empirisk problem/udfordring i en virksomhed/institution indenfor råvareøkonomi. Der arbejdes ud fra en problembaseret læring.

Projektet skal omhandle et empirisk/praktisk problem i en virksomhed eller institution (politisk/regulatorisk) indenfor råvareøkonomien og kan beskæftige sig med problemstillingen både teoretisk analytisk og/eller praktisk præskriptivt/løsningsorienteret.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • har kendskab til i hvilken udstrækning markeder reguleres politisk og tendenser i forbindelse med transformationen af de globale råvaremarkeder.
 • har kendskab til de basale muligheder for at forvalte risiko på råvaremarkedet.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • kan generere et velinformeret beslutningsgrundlag om konkrete råvareøkonomiske problemer/udfordringer baseret på teoretisk viden og empiri.
 • kan håndtere modeller for økonomi- og risikostyring af køb/salg af råvare.
 • kan forstå forskellige former for forretningsmodeller igennem værdikæden (fra up til down stream) i råvarekomplekset.
 • kan identificere og beskrive (teoretisk) en konkret problemstilling relateret til eksponeringer (fysisk og/eller finansielt) i råvare økonomi og redegøre for de basale økonomiske risici (og muligheder for risikostyring) relateret til virksomhedens konkrete eksponering (forbrug og/eller produktion eller evt. spekulative perspektiver i forbindelse med risikotagning) overfor råvarepriser.
 • kan analysere problemfeltet igennem teorier for risikostyring og/eller handelsstrategi/forvaltning (risikotagning) af eksponering på fysiske/finansielle markeder.
 • kan identificere og beskrive problemstillingen i perspektivet af nuværende forretningsmodeller samt muligheder for udvikling af nye forretningsmodeller baseret på økonomistyring og risk/reward muligheder.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • kan identificere og verificere en råvareøkonomisk eksponering.
 • kan redegøre for en eksponering eller et problem/en mulighed på råvaremarkedet.
 • har kendskab til i hvilken udstrækning markeder reguleres politisk og tendenser i forbindelse med transformationen af de globale råvaremarkeder.
 • har kendskab til de basale muligheder for at forvalte risiko på råvaremarkedet.

Undervisningsform

Selvstændigt projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRåvareøkonomi inkl. projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i projektet. Gruppen beskriver deres problemfelt og validerede dette i forhold til kursets indhold. Analyser og perspektiveringer præsenteres og konklusionerne samt evt. præskriptive ideer/anbefalinger for problemløsning.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommodity Economics incl. project
ModulkodeKAORS201621
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet