Råvareøkonomi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er:

 • at give den studerende teoretisk og praktisk viden og færdigheder inden for økonomisk styring, handel og forvaltning af råvarer, samt fysiske og finansielle eksponeringer i råvarer.
 • at give den studerende viden til at forholde sig til etik i forhold til området.
 • at udvikle færdigheder og evner hos den studerende til at forstå markedsmekanismerne på råvaremarkederne og varetage køb og salg af råvarer teoretisk og praktisk (simuleret).
 • at give den studerende de strategi-, finansierings- og handelsværktøjer, som er nødvendige for at varetage forvaltning, samt risikostyring af råvarer i praksis.

 

Modulet indeholder følgende emner:

1. Makroøkonomien i råvarekomplekset

Indføring i de makroøkonomiske markedsmekanismer på globale råvaremarkeder inklusive udbuds-, og efterspørgselsfundamentaler, fysiske og finansielle markeder på børserne/billateralt, samt geo- og klimapolitisk regulering.

2. Infrastruktur, vejret og markedsdesigns

Indsigt i de fysiske infrastrukturer bag råvaremarkederne og vejrfænomener som de prissættende faktorer på energi og fødevarer. Indsigt i nye tendenser inden for markedsdesign med nye teknologier

3. Politik, regulering og markedstransformation

Indføring i global storpolitik og fysisk/finansiel regulering af råvaremarkeder (compliance) og politisk indflydelse i perspektiverne af kritisk infrastruktur, geopolitik, forsyningssikkerhed og transformationen fra monopoler og konventionel produktion til distribueret bæredygtig produktion.

4. Up-, mid- og downstream management

Indføring i værdikæden i råvareøkonomi inklusive kapacitetsomkostninger (transport, lagermuligheder, fleksibilitet osv.) igennem værdikæden.

5. Simulering af handel og risikoafdækning

Under temaet ”I lære som Trader og Risk Manager” opnår den studerende praktisk indføring i handel og risikostyring igennem simulationer/testforløb.

6. Teori om risikostyring

7. Teori om innovation og forretningsmodeller i Commodity Economics

8. Erhvervssamarbejde og forretningsskabelse

Nye forretningsideer, forretningsmodeller og forretningsplaner til potentielle investorer/virksomhedsejere.

 

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • skal have viden om grundlæggende fundamentaler, der driver råvareøkonomien gennem økonomisk teori og gennem de praktisk fysiske fundamentaler, der driver markederne. De studerende skal have viden om de etiske udfordringer der findes inden for fagområdet.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • skal kunne redegøre for  fysiske og finansielle eksponeringer i råvareøkonomi gennem teori og konkret praksis.
 • skal kunne udarbejde forskellige typer af risikomodeller og handelsstrategier.
 • skal kunne identificere og generere nye former for forretningsidéer både specifikt og generelt og validere disse.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

 • kan handle råvarer (køb/salg proprietært eller igennem forvalter) og risikostyre. positioner/eksponeringer i råvaremarkederne.
 • kan udarbejde modeller for indkøb/salgsstrategier for råvarer.
 • kan vurdere og kvalificere forskellige forretningsmodeller og risk management modeller inden for råvareøkonomi.

 

Undervisningsform

Modulet er sammensat af en række forskellige undervisningsaktiviteter, herunder forelæsninger, workshops, seminarer og oplæg samt gruppearbejder med opgaver og processer specificeret og faciliteret af underviserne.

De studerende inddeles i grupper af 3-5 studerende, og hver gruppe får tildelt en råvarevirksomhed, som de skal samarbejde med gennem hele semesteret.

Aktiv deltagelse i kursusaktiviteter dvs. opgaveløsninger, diskussioner og deltagelse workshops og simulationer er en forudsætning for at bestå kurset.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRåvareøkonomi
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i fagets pensum.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommodity Economics
ModulkodeKAORS201620
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet