Analyse: Organisering, strategi, processer, relationer, strukturer, epistemologier og ontologier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Omfatter et projektarbejde i grupper, som tager udgangspunkt i en praktisk eller teoretisk analyse af en organisatorisk og/eller strategisk problemstilling. Formålet med modulet er at træne den studerende i at analysere problemstillingen i forskellige, men sammenhængende dimensioner: ontologisk, epistemologisk og metodisk. Specielt skal der lægges vægt på sammenhænge mellem proces og struktur, drift og udvikling, del og helhed og praksis samt ontologi. Modulet omfatter et projektarbejde, der resulterer i en skriftlig rapport eller en anden form for output i form af eksempelvis en videnskabelig artikel eller et website. Problemstillingen godkendes af koordinatoren og de studerende får tilknyttet en vejleder.

Læringsmål

Viden

Samspil og relationer mellem organisatoriske og strategiske processer og strukturer inden for en selvvalgt problemstilling.

Muligheder for og metoder til at analysere samspillet mellem organisation og omgivelser.

Færdigheder

Analyse af en konkret og af de studerede defineret organisatorisk og strategisk problemstilling.

Vurdering og valg af ideer, modeller, teorier og ontologier til brug til analyse af en konkret organisatorisk og strategisk problemstilling.

Kompetencer

Selvstændigt og i samarbejde med andre at gennemføre undersøgelser af konkrete organisatoriske og strategiske problemstillinger ved hjælp af relevante undersøgelsesmetoder.

Undervisningsform

Projektarbejde, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder og den eller de studerende tilbydes vejledning under udarbejdelsen af det skriftlige projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse: Organisering, strategi, processer, relationer, strukturer, epistemologier og ontologier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject work on a subject within the theme of the semester
ModulkodeKAORS20162
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet