Udarbejdelse af skriftligt projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende udarbejder et skriftligt projekt inden for en selvvalgt organisatorisk og / eller strategisk problemstilling. Det er hensigten at den studerende gennem projektarbejdet får mulighed for at anvende og afprøve dele af den teori, der er opbygget i de foregående moduler. Den studerende får tildelt en vejleder og udarbejder en skiftlig rapport, der udgør grundlaget for en mundtlig ekstern eksamen. Den mundtlige eksterne eksamen prøves efter gældende karakterskala, vægt 30 ECTS.

 

Læringsmål

Viden

Organisatoriske processer, der på forskellig vis og med afsæt i forskellige teoretiske perspektiver kan skabe forandring i organisationer.

Strategiske forandringer i markedet og hos eksterne interessenter, der kan analyseres og bearbejdes på forskellig vis og som fører til forskellige interne forandringer.

Teoretisk og/eller praktisk udvikling inden for ledelse og samarbejde, herunder læring om samspillet med kultur og relationer i organisationen.

Færdigheder

Indblik i, hvordan man på forskellige måder kan medvirke i hverdagen i løsning af opgaver og med at give bidrag til relevant forandring i organisationen.

Refleksiv forståelse af muligheder og konsekvenser af medvirken til drift og udvikling af organisationen

Kompetencer

Organisere og udvikle eget arbejde og medvirken i samarbejds- og ledelsesprocesser i organisationens drift og udvikling.

Undervisningsform

Den studerende skal udarbejde et skriftligt projekt inden for en selvvalgt organisatorisk og/eller strategisk problemstilling og undervisnings- og arbejdsformen foregår gennem et projektarbejde, hvor problemformulering, teori- og metodevalg, empiriindsamling, analyse og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder og den eller de studerende tilbydes vejledning under udarbejdelsen af det skriftlige projektarbejde.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdarbejdelse af skriftligt projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten project
ModulkodeKAORS201619
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet