New venture creation/corporate entrepreneurship inkl. projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at sikre, at den studerende kan forbinde kursusindholdet i modulet new venture creation/corporate entrepreneurship med empiriske og teoretiske problemer i et skriftligt projekt.

Projektet skal omhandle processen omkring new venture creation (enten som new venture eller corporate venturing i eksisterende organisationer) og empiriske/teoretiske problemer forbundet hermed

Læringsmål

Viden

 • verificere en forretningsidé eller et problem og validere kundebehov/- problemstillinger
 • vurdere potentielle markedsmuligheder og validere antagelser om målgruppen
 • forstå nogle af de centrale drivkræfter, der påvirker den vellykkede proces omkring det at skabe og lede et nyt foretagende (som en særskilt enhed eller i en eksisterende organisation)
 • identificere metoder til at tilegne sig de nødvendige ressourcer til at igangsætte et nyt foretagende
 • forstå vigtigheden af forretningsmodeller og kundeudvikling i processen omkring opstart og eksekvering af et nyt foretagende

Færdigheder

 • generere nye forretningsidéer og validere disse
 • kritisk vurdere nye forretningsidéer på baggrund af evidens fra markedet
 • vurdere hvilke ressourcer, der er nødvendige for at forfølge en mulighed
 • lave en prototype af et minimalt levedygtigt produkt
 • forstå forskellige former for forretningsmodeller og innovationsveje for forretningsmodeller i en entreprenøriel proces
 • forstå hvilke færdigheder og ressourcer, der er nødvendige for at skabe en entreprenant organisation

Kompetencer

 • spotte og skabe forretningsmuligheder
 • sammensætte eget team
 • tilegne sig de nødvendige ressourcer for at forfølge den identificerede forretningsmulighed
 • udarbejde forretningsmodeller, der matcher den identificerede forretningsmulighed og evidens fra markedet (og den eksisterende virksomhed)
 • vurdere forskellige former for forretningsmodeller og innovationsprocesser
 • pitche forretningsmodellen for et nyt foretagende, den bagvedliggende valideringsproces og den faglige relevans

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNew venture creation/corporate entrepreneurship inkl. projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i projektet. Gruppen pitcher
deres forretningsidé, den validerede forretningsmodel og deres foreslåede
udførelse af denne proces, som om eksaminator og censor var potentielle
investorer eller ledelsen i virksomheden. Karakteren gives på baggrund af det
skriftlige projekt og den mundtlige fremlæggelse med særligt fokus på kvaliteten
af analyserne, valideringsprocessen og gruppens forretningsforståelse
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNew venture creation / corporate entrepreneurship incl. project
ModulkodeKAORS201617B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet