Managerial Accounting 3

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er anbefalet at studerende, der påbegynder modulet, har bestået en Bacheloruddannelse.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fagets sigte er at give den studerende dybdegående indblik i en række specialiserede emner og teknikker inden for økonomistyring, deres anvendelse og udbredelse. Emnerne diskuteres og belyses med case-eksempler og kan som hovedregel danne baggrund for projektarbejde.

Potentielle emner for faget:

 • Økonomistyring med activity based costing.
 • Økonomistyring i supply chains.
 • Multidimensionel analyse og rapportering.
 • Avancerede prissætningsproblematikker.
 • Balanced scorecard modeling.
 • Risk management problemstillinger for controllere.
 • Kunde- og produktrentabilitet.
 • Dansk økonomistyringstradition.
 • Introduktion til økonomistyring i den offentlige sektor.
 • Advanced cost accounting (videregående omkostningsteori)
 •  Ledelse af informationssystemer og IT-udvikling.
 • Evaluering og evalueringsdesign.
 • Feltstudier i økonomistyring

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modul 14:

 • har kendskab til specialiserede emner inden for virksomhedens økonomistyring

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modul 14:

 • skal kunne redegøreteoretisk og praktisk for centrale dele af de modeller og teorier som belyses, samt på grundlag af disse undersøge relevante problemstillinger i praksis

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modul 14:

 • er i stand til at diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt evner at relatere fagenes indhold til beslutningsformål i en virksomhed

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum, gruppearbejde og læsegruppe.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnManagerial Accounting 3
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagerial Accounting 3
ModulkodeKAORS201614
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet