Analyse: Organisering, strategi, processer, relationer, epistemologier og ontologier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af en række sammenhængende temaer, der har til formål at opbygge kompetence til at analysere og forstå komplekse organisatoriske og strategiske problemstillinger. Disse temaer skal tilsammen dække emnerne: analyse af strategier, organiseringsformer, relationer og samspil mellem omgivelser og organisation, interne processer, herunder måder at forstå organisatoriske problemstillinger konkret, metodisk, teoretisk og videnskabsteoretisk.

Modulet bygger på indspil fra både praksis og teori og involverer de studerende i analyse af samspil mellem konkrete problemstillinger fra virksomheder og institutioner og det strategiske og organisatoriske teoriapparat, herunder lægges der afgørende vægt på at analysere og skabe forståelse ud fra forskellige metodiske og videnskabsteoretiske positioner. Hvert af de temaer, der arbejdes med er emnemæssigt afgrænset, samtidig er de enkelte temaer opbygget og ordnet ud fra det formål at skabe en faglig progression inden for det samlede modul.

Læringsmål

Viden

Teori om processer, strukturer og relationer i organisationer og dele af organisationer.

Teori om strategiske forhold og forandringer i markedet og blandt eksterne interessenter.

Ontologier, epistemologier og metodikker inden for teori om organisering og strategi.

Færdigheder

Analyse af organisatoriske strukturer, processer og relationer i og omkring organisationer.

Kritisk, konstruktiv vurdering og valg af ideer, teorier og ontologier inden for organisation, ledelse og strategi.

Kompetencer

Teoretisk at kunne redegøre for organisatoriske og strategiske processer og strukturer.

Kunne udvælge relevant teori og metodik til arbejdet med organisatoriske og strategiske problemstillinger.

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, dialog, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Den studerende vil blive bedt om at bidrage til oplæg i plenum, ligesom der forudsættes aktiv deltagelse i modulet.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse: Organisering, strategi, processer, relationer, epistemologier og ontologier
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis: Organisation, strategy, processes, relations, epistomologies and ontologies
ModulkodeKAORS20161
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet