Oplevelsesøkonomi, æstetik og oplevelsesteknologier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende en teoretisk indføring i oplevelsesøkonomi, sammenhængen mellem oplevelser, æstetik og erfaringsdannelse på individuelt såvel som socialt niveau samt et systematisk overblik over relevante digitale oplevelsesteknologier og deres anvendelsesmuligheder. 

I denne sammenhæng skal den studerende blive i stand til kritisk at analysere, reflektere og vurdere teknologianvendelse samt æstetiske problemstillinger og virkemidler i allerede eksisterende oplevelsesdesign med henblik på disse teknologiers mulige anvendelser i fremtidige oplevelsesprodukter. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • oplevelsesøkonomi og oplevelsesbegrebets idéhistorie  

 • aktuelle teoridannelser om oplevelser og deres sociale, kulturelle, psykologiske og fysiologiske forudsætninger og sammenhænge 

 • æstetik og æstetiske virkemidler i IT-baseret oplevelsesdesign 

 • digitale teknologityper samt deres oplevelsesmæssige betydning, effekt og anvendelsesmuligheder 

 • teknologiforståelse og digitale teknologiers funktionalitet 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at analysere forholdet mellem oplevelse, bruger, teknologi og kontekst 

 • at udvælge digitale teknologier ud fra oplevelses- og værdimæssige potentialer og relevans   

 • at analysere æstetiske problemstillinger og vurdere anvendelsen af æstetiske virkemidler i tilrettelæggelsen af It-baserede oplevelser  

 • at formidle teoretiske problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at reflektere kritisk over forskellige digitale teknologiers oplevelsesmæssige potentialer og begrænsninger 

 • selvstændigt at kunne afgrænse og udføre en teoretisk og analytisk undersøgelse af oplevelsens æstetiske kendetegn og teknologiske forudsætninger 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelsesøkonomi, æstetik og oplevelsesteknologier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende besvarer det eller de stillede spørgsmål på baggrund af et til opgaven anført pensum.

Opgavebesvarelsen udarbejdes individuelt.   

Sideantal: Opgavebesvarelsen skal være på mindst 12 og højest 15 sider.  

Opgaven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperience Economics, Aesthetics and Technologies of Experience
ModulkodeKAOPL202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i oplevelsesdesign
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet