Praksismodul A

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til praksisrelateret teori og praktisk formidlingsteknik. Modulet omfatter desuden et praksisforløb inden for det valgte fagområde, normalt af kortere varighed, gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed. Den pågældende institution, organisation eller virksomhed godkendes af koordinatoren for det projektorienterede forløb.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • centrale praksisrettede teorier og teknikker for det valgte fagområde
  • relevante formidlingsteknikker og metoder for fagområdet.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at planlægge og gennemføre projekter
  • at formidle projekter og praksisforløb under hensyntagen til kontekst og målgruppe

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at reflektere over og evaluere praksis- og formidlingsforløb
  • at relatere planlægning, gennemførelse og vurdering af praksis- og formidlingsforløb i relation til relevant teori.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksismodul A
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven har form af en skriftlig rapport der behandler planlægning, gennemførelse og evaluering af et formidlingsforløb i praksis. Rapporten skal desuden diskutere det teoretiske og metodiske grundlag for udvalgte dele af den studerendes arbejde, observationer og erfaringer under praktikken.

Rapporten må højst være på 10 sider.
Rapporten bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Application Modul A
ModulkodeKAMUS20249
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet