Profileringsfag 2

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De studerende skal have bestået modulet "Profileringsfag 1" for at kunne deltage i undervisningen i Profileringsfag 2.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående studier og undervisning i det under Profileringsfag 1 afgrænsede felt.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • profileringsfagets egenart og karakter på videregående niveau
  • centrale praksisformer, teknikker og metoder inden for profileringsfaget

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder på videregående niveau
  • at anvende relevante teknikker sikkert.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at reflektere over og vælge relevante teknikker
  • at forholde sig kritisk-konstruktivt til egne præstationer

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse at prøven i Profileringsfag 1 er bestået forud for prøven i Profileringsfag 2.

Prøver

Prøvens navnProfileringsfag 2
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.
Ved prøven gennemfører, gennemgår og/eller fremlægger den studerende et opgivet program svarende til en varighed af maksimalt 15 minutter.
Forud for prøven afleveres skriftligt materiale (f.eks. arrangementer, nodeforlæg, procesbeskrivelser) og/eller andet auditivt eller audiovisuelt materiale, der gennemgås til prøven.

Normeret prøvetid: 20 min.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
Programmet afleveres på et af studienævnet fastsat tidspunkt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecial Subject 2
ModulkodeKAMUS20245
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Placering på 2. eller 3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet