Profileringsfag 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter studier og undervisning i et afgrænset produktivt, performativt og/eller formidlende felt fx satsteknik, sang, klaver, musikledelse, musikformidling, lydproduktion, sangskrivning og lignende. 

Udbuddet af emner for Profileringsfag 1 fastsættes af Studienævnet ud fra de studerendes ønsker og under hensyntagen til, hvilke undervisere der er tilknyttet musikuddannelsen det pågældende semester.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • profileringsfagets egenart og karakter
  • teknikker og metoder inden for profileringsfaget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder
  • at anvende relevante teknikker.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge og begrunde relevante teknikker
  • at reflektere over egne præstationer konstruktivt.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProfileringsfag 1
Prøveform
Praktisk
Ved prøven gennemfører, gennemgår og/eller fremlægger den studerende et opgivet program svarende til en varighed af maksimalt 15 minutter. Forud for prøven afleveres skriftligt materiale (f.eks. arrangementer, nodeforlæg, procesbeskrivelser) og/eller andet auditivt eller audiovisuelt materiale, der gennemgås til prøven.

Normeret prøvetid: 20 min.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
Programmet afleveres på et af studienævnet fastsat tidspunkt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecial Subject 1
ModulkodeKAMUS20244
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Modulets placering er enten på 1. eller 2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet