Praksismodul B

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et praksisforløb inden for et selvvalgt fagområde, gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed. Den pågældende institution, organisation eller virksomhed godkendes af koordinatoren for praktikforløbet. Modulet omfatter desuden vejledning i relation til praktikforløbet og udarbejdelse af praktikrapporten.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • centrale teknikker og problemstillinger for det valgte praksisfelt
  • den pågældende institution, organisation eller virksomheds virke og organisering
  • musikvidenskabelig teori i relation til praksisfeltet

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at planlægge og gennemføre musikfaglige projekter i praksis
  • at samarbejde med relevante aktører indenfor praksisfeltet
  • at reflektere over egen og andres rolle i praksis.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling indenfor praksisfeltet
  • at diskutere og reflektere over arbejde med praksisprojekter ved hjælp af relevant teori
  • at kunne bidrage med musikfaglig viden og færdigheder til praksisfeltet

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksismodul B
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og medbedømmer med udgangspunkt i en individuel praktikrapport. Rapporten må højst være på 20 sider. Ved gruppeprøver tillægges 15 sider for hver yderligere studerende.
Aflæggelse af gruppeprøver forudsætter at alle studerende i gruppen har været i praktik samme sted.

Den/de studerende kan efter aftale med praktikkoordinatoren vælge at erstatte en del af det skriftlige arbejde med et praktisk arbejde udformet under eller i forlængelse af praktikken.

Ved bedømmelse af et praktisk arbejde lægges der vægt på anvendelse af relevante teknikker, på arbejdets anvendelighed indenfor praksisfeltet, samt på den/de studerendes evne til skriftligt og mundtligt at indgå i en drøftelse af arbejdets problemstillinger, resultater og teoretiske grundlag.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Application Module B
ModulkodeKAMUS202417
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet