Musik, event og kultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus i Musik, event og kultur. Der undervises i:

 • politik, lovgivning og institutionelle forhold, der er medbestemmende for tidens musik- og kulturliv
 • organisationsformer og praksisser inden for musik- og kulturliv
 • aktuelle emner og problemstillinger inden for musiksociologisk og antropologisk forskning i relation til bl.a.  musikevents, kulturpolitik og oplevelsesøkonomi.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • centrale lovgivningsmæssige og kulturpolitiske forhold og vilkår inden for samtidens musik- og kulturliv
 • videregående teori og metode inden for musiksociologisk og musikantropologisk forskning.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at anvende antropologiske og sociologiske metoder og teorier til at undersøge og redegøre for aktuelle forhold inden for musik- og kulturlivet
 • at kunne vurdere og reflektere over problemstillinger, der knytter sig til musik- og kulturlivet
 • design, iscenesættelse og afvikling af musikalske begivenheder.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at kunne anvende musikfaglige kundskaber og personlige samarbejdskompetencer til at fremlægge og forhandle konkrete musik- og kulturlivsprojekter
 • at evaluere og bidrage til udviklingen af nuværende og fremtidige musik- og kulturlivsprojekter
 • at reflektere over og formidle cases omhandlende musik, event, kultur i relation til relevant teori.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, event og kultur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet af den/de studerende.
Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelsen for modulet.
Fremstillingen må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Event and Culture
ModulkodeKAMUS20241
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet