Lydanalyse og lydproduktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter teoretisk og praktisk undervisning i analyse og produktion af lyd på videregående niveau.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af:

  • relevante teorier og metoder til analyse af lyd- og musikproduktioner
  • optageteknikker, lyddesign og lydredigering inden for et afgrænset emnefelt
  • sammenhængen mellem produktionsteknikker og lydperception

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdighed i:

  • at analysere og undersøge bestemte lydproduktioner
  • at producere musik og lyd ud fra bestemte anvisninger og teoretiske overvejelser
  • at diskutere bestemte lydproduktioners karakteristika skriftligt og mundtligt.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetence til:

  • at reflektere over egen praksis i lydstudiet
  • at vælge og anvende relevante lydredigeringsteknikker og -udstyr til konkrete formål

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLydanalyse og lydproduktion
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Lydanalyse og lydproduktion.
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
• Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Lydanalyse og lydproduktion.
• En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.
Prøven bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:
En intern prøve i: Lydanalyse og lydproduktion
Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Den komplette eksamensportefølje afleveres til den aftalte eksamenstermin og består af følgende bidrag:
• Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Lydanalyse og lydproduktion.
• En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSound Analysis and Sound Production
ModulkodeKAMUS2023
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester (KA og KA-sidefag)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet