Anvendelsesorienteret musikbrug

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der er tilrettelagt som en kombination af teoretiske oplæg, diskussion, hjemmeopgaver, og praktiske øvelser med fokus på kunst, kultur og sundhed i forskellige akademiske, praktiske og forskningsmæssige sammenhænge. Modulet har fokus på tværfaglighed med inddragelse af viden, færdigheder og kompetencer fra på tværs af uddannelserne Musik, Kunst & Teknologi og Musikterapi. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om:

  • anvendelse af musik og andre kunstformer til sociale og sundhedsfremmende formål, herunder forebyggelse, rehabilitering og behandling samt udvikling af bæredygtige og inkluderende kulturfællesskaber
  • teori om kunstens æstetiske, sociale og psykologiske virkemidler
  • historik, udvikling samt dokumentation og effektforskning inden for anvendelsesorienteret musikbrug

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at tilrettelægge kultur- og sundhedsaktiviteter, som har til formål at adressere udvalgte sundhedsmæssige behov og samfundsmæssige udfordringer
  • at dokumentere, evaluere og afrapportere kultur- og sundhedsaktiviteter
  • at annvende og diskutere evalueringsmetoder og forskningsmetoder til kunst- og sundhedsprogrammer
  • at kunne reflektere over anvendelse af kunst i sundhedsfeltet ud fra etiske, videnskabsteoretiske og kritisk refleksive principper

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at vælge relevante og passende værktøjer til vurdering af virkninger af programmer og interventioner
  • at udvikle og begrunde relevante kultur- og sundhedsaktiviteter til social forandring samt forebyggelse og rehabilitering
  • selvstændigt at kunne reflektere over og vurdere kvaliteten og anvendeligheden af kultur- og sundhedsaktiviteter fra etiske, videnskabsteoretiske og samfundsmæssige principper

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendelsesorienteret musikbrug
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i udarbejdelse af en skriftlig rapport, hvor den studerende udvælger og beskriver en aktuel case, som eksemplificerer brug af musik til sociale og/eller sundhedsfremmende formål inden for en bestemt kulturel kontekst. På baggrund af relevant forskning skal rapporten diskutere casens etiske, kulturelle og forskningsmæssige implikationer og potentiale.

Rapporten, som udarbejdes individuelt, skal være på mindst 8 sider og må højst være
på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArts and Health in practice
ModulkodeKAMUS20228
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester (KA)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet