Praksismodul B

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et praksisforløb inden for et selvvalgt fagområde, gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed. Den pågældende institution, organisation eller virksomhed godkendes af studienævnet. Modulet omfatter desuden vejledning i relation til praktikforløbet og udarbejdelse af praktikrapporten.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • centrale teknikker og problemstillinger for det valgte praksisfelt
  • den pågældende institution, organisation eller virksomheds virke og organisering
  • musikvidenskabelig teori i relation til praksisfeltet

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at planlægge og gennemføre musikfaglige projekter i praksis
  • at samarbejde med relevante aktører indenfor praksisfeltet
  • at reflektere over egen og andres rolle i praksis.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling indenfor praksisfeltet
  • at diskutere og reflektere over arbejde med praksisprojekter ved hjælp af relevant teori
  • at kunne bidrage med musikfaglig viden og færdigheder til praksisfeltet

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksismodul B
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og medbedømmer med udgangspunkt i en individuel praktikrapport. Rapporten må højst være på 25 sider.
Den studerende kan efter aftale med praktikvejlederen vælge at erstatte en del af det skriftlige arbejde med et praktisk arbejde udformet under eller i forlængelse af praktikken.

Ved bedømmelse af et praktisk arbejde lægges der vægt på anvendelse af relevant teknikker, på arbejdets anvendelighed indenfor praksisfeltet, samt på den studerendes evne til skriftligt og mundtligt at indgå i en drøftelse af arbejdets problemstillinger, resultater og teoretiske grundlag.
Normeret prøvetid: 30 min. pr. studerende.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Application Module B
ModulkodeKAMUS20225
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet