Synopsismodul

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning, selvstændige studier samt udarbejdelse af en synopsis. Synopsen udarbejdes på baggrund af et modulpensum svarende til minimum 750 og maksimum 1000 normalsider.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • afgrænsning og definition af synopsens emne og mål
  • det valgte pensum og dets relation og relevans til emnet.

 

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at vurdere og diskutere musikvidenskabelige teorier og metoders relevans i forhold til emnet
  • at afgrænse og tilrettelægge oparbejdelse af empiri
  • at formidle projekter og praksisforløb under hensyntagen til kontekst og målgruppe.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at begrunde, strukturere, bearbejde og præsentere et afgrænset emne eller en udvalgt problemstilling på en nuanceret og reflekteret måde inden for et givet område.
  • at evaluere og perspektivere et oplæg med hensyn til emneafgrænsning, metode og disposition.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSynopsismodul
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Skriftlig og mundtlig
Synopsen skal omfatte en redegørelse for det valgte emne eller den valgte problemstilling, baggrunden for valget samt de(n) valgte metodiske og teoretiske tilgangsvinkel/-ler. Synopsen skal endvidere vedhæftes en annoteret litteratur- og materialeliste med studeret musik, litteratur m.v. svarende til mininum 750 og maksimum 1000 normalsider pr. studerende.
Den skriftlige del af synopsen skal være på mindst 3 og højst 5 sider pr. studerende ekskl. annoteret litteratur- og materialeliste. Den mundtlige prøve har form af en fremlæggelse af resultaterne af studierne inden for det af synopsen afgrænsede emne samt en efterfølgende diskussion heraf mellem den studerende, eksaminator og medbedømmer.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper. Fremlæggelsen må højst vare 10
minutter pr. studerende.

Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSynopsis Module
ModulkodeKAMUS20224
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet