Musik- og lyddesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Musik- og lyddesign omfatter undervisning i videregående brug og design af lyd til flermodale artefakter. Der undervises således i:

  • musik og lyds betydning og funktion i forhold til audiovisuelle medier og andre kontekster
  • grundlæggende principper for design af lyd til flermodale artefakter.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • centrale teorier om musik og lyddesign som betydnings- og udtrykssystem i samspil med andre sansemodaliteter
  • lyds betydning og funktion i computerspil og audiovisuelle medier
  • grundprincipper og teknologier inden for design af lyd til computerspil og audiovisuelle medier

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at designe lyd med henblik på betydningsdannelse inden for bestemte sammenhænge
  • at konceptualisere, udvikle og programmere lyd til integrering i flermodale artefakter
  • at udføre og tilrettelægge lyddesignprocesser på baggrund af relevante teorier og metoder.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at kunne indgå i og bidrage til tværgående samarbejder om design, udvikling og bearbejdning af lyd til computerspil, audiovisuelle medier og andre kontekster
  • at diskutere, reflektere over og vurdere betydningsskabende samspil mellem forskellige medier og sansemodaliteter.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik- og lyddesign
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et antal spørgsmål eller cases fremlagt af eksaminator. Opgaven skal redegøre for en konkret problemstilling i relation til kursets emnefelt.
Opgaven vælges af den/de studerende ud fra et antal forelagte opgaver.
Der gives 7 dage til udarbejdelse af opgaven. Opgaven må have et omfang på højst 10 sider pr. studerende, højst 12 sider ved individuelle prøver. Den skriftlige opgave bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Sound Design
ModulkodeKAMUS20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester og 3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet