Musik og kultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus i kulturlivskundskab samt et kursus i musiketnologi og musiksociologi.

Der vejledes og undervises således i:

  • politik, lovgivning og institutionelle forhold, der er medbestemmende for tidens musik- og kulturliv
  • organisationsformer og praksisser inden for musik- og kulturliv
  • aktuelle emner og problemstillinger inden for musiketnologisk og musiksociologisk forskning

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • centrale lovgivningsmæssige og kulturpolitiske forhold og vilkår inden for samtidens musik- og kulturliv
  • videregående teori og metode inden for musiketnologi og musiksociologi

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at anvende antropologiske og sociologiske metoder og teorier til at undersøge og redegøre for aktuelle forhold inden for musik- og kulturlivet
  • at kunne vurdere og reflektere over problemstillinger, der knytter sig til musik- og kulturlivet

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at kunne anvende musikfaglige kundskaber og personlige samarbejdskompetencer til at fremlægge og forhandle konkrete musik- og kulturlivsprojekter
  • at evaluere og bidrage til udviklingen af nuværende og fremtidige musik- og kulturlivsprojekter. 

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og kultur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet af den/de studerende.
Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelsen for modulet.
Fremstillingen må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Culture
ModulkodeKAMUS20221
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
3. semester KA-sidefag
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet