Profileringsfag 3

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De studerende skal have bestået modulet "Profileringsfag 2" for at kunne deltage i undervisningen i Profileringsfag 3.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående studier og undervisning i det under Profileringsfag 2 afgrænsede felt.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • profileringsfagets egenart og karakter på højt niveau
  • centrale praksisformer, teknikker og metoder inden for profileringsfaget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder på videregående niveau
  • at anvende adækvate teknikker sikkert
  • at udvikle og tilrette teknikker.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge, reflektere over og formidle relevante teknikker
  • at forholde sig kritisk-konstruktivt til egne præstationer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProfileringsfag 3
Prøveform
Praktisk
Ved prøven gennemfører, gennemgår og/eller fremlægger den studerende et opgivet program svarende til en varighed af maksimalt 10 minutter. Forud for prøven afleveres skriftligt materiale (f.eks. arrangementer, nodeforlæg, procesbeskrivelser) og/eller andet auditivt eller audiovisuelt materiale, der gennemgås til prøven. Ved bedømmelsen lægges der vægt på sikkerhed i brugen af adækvate metoder og teori, på nuancering og på sikkerhed i formidling.
Normeret prøvetid: 20 min.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
Programmet afleveres på et af studienævnet fastsat tidspunkt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecial Subject 3
ModulkodeKAMUS20208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet