Musikanalyse, tydning og tolkning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og studier i musikanalyse og analyseteori samt et skriftligt arbejde. Der vejledes og undervises således i:

  • videregående og særligt afgrænsede musikanalytiske teorier og metoder.
  • teoretiske og metodiske problemstillinger inden for analyse af musik og lyd i kontekst.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • teoretiske og metodiske implikationer inden for analyse af musik og musikrelaterede forhold i kulturel, historisk og teknologisk belysning
  • musikalske fænomeners tekstuelle konstitution, diskursbestemte fremtrædelse og kontekstuelle relativitet inden for en afgrænset temaramme.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere og fortolke musikalske fænomener under inddragelse af kontekstuelle faktorer
  • at diskutere analytiske og metodiske implikationer på et musikvidenskabeligt grundlag.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at træffe og begrunde valg af teori, metode og forståelsesramme for behandlingen af afgrænsede musikalske eller musikrelaterede forhold og fænomener på et højt fagligt og videnskabeligt niveau
  • at inddrage genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i den videnskabelige beskæftigelse med musikalske fænomener i enhver kontekst.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikanalyse, tydning og tolkning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 7-dages hjemmeopgave. Emnet, der
vælges blandt et antal opgaver stillet af eksaminator, skal give den/de studerende mulighed
for at udfolde videregående færdighed i musikanalyse tydning og tolkning samt for at
reflektere over anvendte teoretiske synsvinkler og metodiske tilgange.
Fremstillingen må højst være på 12 sider for en studerende med tillæg af 8 sider for hver
yderligere studerende.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
hjemmeopgave.
Prøven bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Analysis, Reading and Interpretation
ModulkodeKAMUS20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet