Improvisation og interaktivitet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus og vejledte studier i improvisation og interaktivitet samt et skriftlig projektarbejde. Der vejledes og undervises i:

  • musikteoretiske og psykologiske teorier og metoder inden for improvisation og interaktivitet
  • teoretiske og praktiske problemstillinger inden for improvisation og interaktivitet
  • praktisk-musikalske færdigheder i improvisation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • teoretiske og metodiske implikationer inden for improvisation og interaktivitet
  • musikalsk improvisation som grundlag for eller element i musikalsk kreativitet.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at analysere, beskrive og fortolke improvisation og interaktive artefakter
  • at improvisere og at deltage konstruktivt i interaktive relationer.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at vælge og afgrænse relevante improvisationsteknikker
  • at forholde sig refleksivt til egen og andres improvisation som grundlag for musikalsk kreativitet.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnImprovisation og interaktivitet
Prøveform
Praktisk
Prøven omfatter en praktisk udført improvisation og demonstrering af en interaktiv opstilling
inden for et eller flere af de afgrænsede grundlag, der har været inddraget i undervisningen,
samt en skriftlig fremstilling, der indbefatter relevant teori og redegørelser for
improvisatoriske og interaktive elementer.

Prøven former sig som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og medbedømmer med udgangspunkt i det skriftlige arbejde og den praktiske præstation.
Den skriftlige fremstilling må højst være på 15 sider for en studerende med tillæg af 10 sider
for hver yderligere studerende.

Normeret prøvetid: 45 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store gruppe. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImprovisation and Interactivity
ModulkodeKAMUS20202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet