Musik og musikalitet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus i Musik og musikalitet. Der vejledes og undervises således i:

  • musikalitetsteorier i historisk og aktuel belysning
  • Musikalske agenturer
  • neurologi og hørelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • grundlæggende teorier om musikalitet og disses relationer til musikopdragelse, musikudøvelse og musikforståelse
  • sammenhænge mellem neurologiske og audiologiske forhold og musik og musikalitet.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere  færdigheder i:

  • at analysere og vurdere individuel såvel som kollektiv respons på musikalske og auditive stimuli
  • at afklare og vælge nonverbale kommunikationsstrategier i forbindelse med fx formidling, events og design.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig til teoretiske såvel som konkrete forhold vedrørende musik og musikalitet
  • at analysere og vurdere nonverbal kommunikation med særligt henblik på musikalske implikationer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og musikalitet
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved aktiv deltagelse i undervisningen i Musik og musikalitet. Det vil sige mindst 80% tilstedeværelse, indlevering og godkendelse af eventuelle opgaver, tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen
En intern prøve i: Musik og musikalitet (Music and Musicality).

Prøven har form af en individuel skriftlig 7-dages hjemmeopgave. Emnet, der vælges blandt
et antal opgaver stillet af eksaminator, skal give den studerende mulighed for at reflektere
over de emner kurset har behandlet.

Fremstillingen må højst være på 10 sider.

Prøven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Musicality
ModulkodeKAMUS202016
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
3. semester KA-sidefag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet